Kyoto~ I wish I could spend more time with you

อยู่ญี่ปุ่นวันสุดท้ายแล้ว ตื่นแต่เช้า เก็บข้าวของ ลงมาเช็คเอาท์ วันนี้จะไปเที่ยวเกียวโตก่อนกลับค่ะ ตอนแรกจะลากกระเป๋าไปฝากที่ล๊อกเกอร์ที่สถานี แต่ล๊อกเกอร์ที่สถานีใส่กระเป๋าไม่ได้(ใหญ่เกิน) สุดท้ายเลยตัดสินใจฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรม   ขณะนี้เวลา 6 นาฬิกา 57 นาที เรามาถึงสถานี Namba แล้วค่ะ จะไปเที่ยวเกียวโต ต้องต่อรถถึงสามสถานี JR Namba >> Imamiya >> Osaka >> Shin-Osaka แล้วนั่งชินคันเซ็นไปลงที่สถานี Kyoto ใช้เวลาประมาณ 15 นาทีค่ะ