โอกาสดีๆ กับ รถไอติม

โอกาสดีๆ ก็เหมือนรถไอติม <– หายาก…

คิดนาน เรียกไม่ทัน มันก็ไป~